Gwarancja na materiał TechniStone®

Technistone udziela gwarancji 10 lat na płyty do zastosowań we wnętrzach obiektów o przeznaczeniu nie komercyjnym. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty montażu płyt Technistone®. Technistone, s.r.o. udziela tej gwarancji wyłącznie w przypadku, gdy płyty zostały zainstalowane we wnętrzu lokalu mieszkalnego, a nie w przypadku płyt zainstalowanych w miejscach dostępnych publicznie.

Technistone udziela gwarancji 5 lat na instalację płyt w miejscach dostępnych publicznie, licząc od daty instalacji. Przez cały okres gwarancji klient Technistone® jest zobowiązany do prawidłowego, to znaczy zgodnego z niniejszymi warunkami gwarancji, przedstawiania klientowi jego prawa do reklamacji.

Technistone udziela gwarancji 2 lata na płyty podłogowe i formaty specjalne lub na płyty przeznaczone do produkcji płyt podłogowych, licząc od daty załadunku.Za wadę nie można uważać uszkodzenia formatek wynikającego z niedotrzymania procedury technologicznej układania (użyte kleje i masy do spoinowania, montaż stref czyszczenia, dylatacje itp.) podanej w Ogólnych warunkach handlowych Technistone, s.r.o. - część III/2: Instrukcja techniczna montażu płyt podłogowych.

Rejestracja produktu TechniStone®

Gwarancja musi zostać aktywowana poprzez rejestrację produktu TechniStone® na stronie internetowej firmy i rozpoczyna się w dniu instalacji produktu we wnętrzu przestrzeni mieszkalnej. Rejestracji należy dokonać w ciągu 30 dni od instalacji blatu.

Aktywacja rejestracji

Zgłaszanie reklamacji

Reklamację należy zgłaszać u sprzedawcy, u którego klient nabył produkt. W przypadku zakupu towaru bezpośrednio od producenta klient zgłasza swoje roszczenia u niego. W przypadku, gdy reklamacja jest zgłaszana przez klienta końcowego u sprzedawcy, sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego przekazania reklamacji spółce Technistone, s.r.o. Przed przekazaniem ma jednak obowiązek sprawdzenia, czy przyczyna reklamacji nie leży po jego stronie (np. uszkodzenie transportowe, które nie powstało z winy producenta lub jego dostawcy usług transportowych) bądź po stronie klienta. W przypadku, gdy przyczyna reklamacji leży po stronie klienta lub sprzedawcy, sprzedawca załatwia taką reklamację we własnym zakresie. Klient Technistone Group (tj. Technistone, s.r.o., Technistone Polska) jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli dostarczonych płyt oraz do ewentualnego zgłoszenia roszczenia reklamacyjnego w zakresie tych płyt, nie później niż w ciągu 24 miesięcy od daty wysyłki z Technistone, s.r.o. Po upływie powyższego terminu reklamacja nie zostanie uznana.


Załatwienie reklamacji


Reklamacja zostanie załatwiona bez niepotrzebnej zwłoki; klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego nie później niż w ciągu 30 dni od doręczenia pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego (w formie protokołu reklamacyjnego lub próbki zgłaszanej do reklamacji itp.) zawierającego wszelkie wymogi formalne określone w Regulaminie reklamacyjnym.

W przypadku uznania reklamacji za zasadną pomiędzy sprzedawcą lub klientem a spółką Technistone, s.r.o. zawarte zostanie porozumienie w sprawie załatwienia reklamacji. Gwarancja jest ważna tylko dla pierwotnego nabywcy.

Sposób zgłoszenia reklamacji

Klient jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji u sprzedawcy na piśmie za pośrednictwem Protokołu zgłoszenia reklamacji, zwanego dalej protokołem pisemnym. W przypadku, gdy klient zgłosi roszczenie reklamacyjne u sprzedawcy osobiście, sprzedawca ma obowiązek sporządzenia protokołu pisemnego ze zgłoszonej reklamacji.
Protokół pisemny musi zawierać:

  • numer faktury oraz datę wysyłki
  • dokładną nazwę uszkodzonej/brakującej pozycji asortymentu (specyfikacja przy pomocy partii produkcyjnej)
  • dokładny opis wady
  • ilość uszkodzonych/brakujących produktów
  • propozycję załatwienia reklamacji.

Zaloguj się do świata TechniStone®

Zapisz się do newslettera

POZWÓL NAM WYSYŁAĆ COOKIES, ABY UŁATWIĆ CI KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY!

Prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie cookies, dzięki którym możemy dostosowywać treść i reklamy na naszej stronie internetowej, analizować ruch, poprawiać szybkość strony i umożliwiać udostępnianie treści w mediach społecznościowych. Więcej informacji, sposoby zmiany ustawień cookies oraz ogólne warunki handlowe możesz znaleźć tutaj:

Przyjmij wszystkie Odrzuć wszystko Personalizacja cookies
Zavřít

Cookies i Technistone

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i inne identyfikatory sieciowe, które mogą zawierać dane osobowe. My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp do tych informacji lub przechowujemy je na urządzeniu użytkownika. Dane te pomagają nam projektować i ulepszać nasze usługi oraz rozwijać nowe usługi dla Ciebie. Możemy również polecać treści i pokazywać reklamy w oparciu o Twoje preferencje. Do niektórych celów przetwarzania danych zebranych w ten sposób wymagana jest Państwa zgoda

Więcej o cookies

Ściśle niezbędne pliki cookie

Zawsze aktywny

Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Ci korzystanie ze strony. Tej kategorii nie można wyłączyć.

Zapisz ustawienia cookies
Zavřít