Zasoby techniczne


Informacje o materiałach TechniStone®


Informacje o TechniStone


Certifications

SCS Global Services - Indoor Advantage Gold 

Produkty Technistone nie wydzielają żadnych substancji , które mogłyby posiadać negatywny wpływ na jakość powietrza w zamkniętych pomieszczeniach.
Certyfikat do pobrania.

 

SCS Global Services - Recycled Content

Certyfikacja dotyczy tylko wybranych produktów TechniStone®, obejmuje 4 odrębne kategorie w zależności od zawartości składników pochodzących z recyklingu w produkcie, wynoszącej od 20% do 70%.

Certyfikat do pobrania.

 

Health Product Declaration (HPD)

Deklaracja zdrowego produktu dla człowieka (HPD) obejmuje pełne udostępnienie do wglądu zawartości możliwych substancji niebezpiecznych w produkcie oraz porównanie ich z kartami substancji "niebezpiecznych" ogłoszonych przez rządy danego kraju i związki naukowe. Więcej na SCS Global Services.

Certyfikat do pobrania.

 

 

NSF International

Certyfikat NSF International, który obejmuje wszystkie produkty Technistone, dowodzi, że nasz materiał nadaje się do kontaktu z żywnością.
Certyfikat do pobrania.

 

VOC

Wszystkie produkty Technistone są certyfikowane przez amerykański instytut TCNA na zerową zawartość lotnych związków organicznych.
Certyfikat do pobrania.

 

TÜV SÜD

Certyfikacja spółki TÜV SÜD Czech dowodzi, że Technistone wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością w dziedzinie projektowania, rozwoju i produkcji kamienia utwardzanego Technistone. Spełniamy więc normy ČSN EN lSO 9001.
Certyfikat do pobrania.

 

 

The declaration of performance 

Technistone zapewnia zgodność wyrobów budowlanych z normą zharmonizowaną. Dotyczy ona tylko płyt podłogowych i schodowych o wymiarach nieprzekraczających 60 x 60 cm, które muszą być oznakowane znakiem CE.  
Dokumenty do pobrania.

Declaration of Complience

Dokumenty do pobrania.


Pomoc dla klientów


Przegląd kolorów


Do pobrania


Partnerzy Technistone


Dotknij go


Online