Normy techniczne

Normy europejskie

Normy europejskie (EN) dotyczące kamienia utwardzanego

ČSN EN 14617-1

(Konglomeraty kamienne – Metody badań – Część 1: Oznaczanie gęstości objętościowej i nasiąkliwości)

ČSN EN 14617-2

(Konglomeraty kamienne – Metody badań – Część 2: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie)

ČSN EN 14617-4

(Konglomeraty kamienne – Metody badań – Część 4: Oznaczanie odporności na ścieranie)

ČSN EN 14617-5

(Konglomeraty kamienne – Metody badań – Część 5: Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie)

ČSN EN 14617-6

(Konglomeraty kamienne – Metody badań – Część 6: Oznaczanie odporności na szok termiczny)

ČSN EN 14617-09

(Konglomeraty kamienne – Metody badań – Część 9: Oznaczanie odporności na uderzenie)

ČSN EN 14617-10

(Konglomeraty kamienne – Metody badań – Część 10: Oznaczanie odporności chemicznej)

ČSN EN 14617-11

(Konglomeraty kamienne – Metody badań – Część 11: Oznaczanie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej)

ČSN EN 13501-1

(Klasyfikacja ogniowa)

ČSN 725191 a P CEN/TS 16165

Przeciwpoślizgowość)
Średnie uzyskiwane wartości podstawowych właściwości fizykomechanicznych według norm europejskich
GRUPA PRODUKCYJNA  GĘSTOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA
(g/cm3)
NASIĄKLIWOŚĆ PO 48 GODZ. (%) WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PRZY ZGNIATANIU (MPa)
Zakres wartości Średnia wartość Zakres wartości Średnia wartość Zakres wartości Średnia wartość
Piasek 2,35 - 2,44 2,39 0,01 - 0,05 0,03 47 - 71 57
Granit 2,40 - 2,58 2,48 0,01 - 0,07 0,04 31 - 50 42
Lustra 2,31 -2,45 2,38 0,01 - 0,05 0,02 36 - 68 49
Crystal (noble) 2,20 - 2,37 2,32 0,01 - 0,05 0,03 63 - 93 80
Crystal (zrna < 2,5 mm) 2,20 - 2,44 2,38 0,01 - 0,05 0,03 50 - 97 75
Crystal (zrna ≥ 2,5 mm) 2,39 - 2,47 2,43 0,01 -0,04 0,02 31 - 54 46
Norma wykonania EN 14617-1 EN 14617-1 EN 14617-2
Określone przez Laboratorium Technistone

 

GRUPA PRODUKCYJNA WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI
CIEPLNEJ α (od 30 ° do 60 °C
WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI
CIEPLNEJ α (od 20 ° do 130 °C)
KOEFICIENT MRAZUVZDORNOSTI
(ŚREDNIA)
OBRUSNOST
(ŚREDNIA)
( 10-6 /°C ) ( 10-6 /°C ) - (mm3)
Piasek 21,8 30,0 90 - 110 6840
Granit 13,4 17,3 90 - 110 8125
Zrcadla 17,5 22,7 90 - 110 7900
Lustra 17,5-34,6 22,7-40,2 90 - 110 6700
Norma wykonania EN 14617-11 EN 14617-11 EN 14617-5 EN 4157 (B)
Określone przez TZÚS Plzeň ZKK Hořice

Normy amerykańskie

Normy amerykańskie (ASTM; nie dotyczą bezpośrednio kamienia utwardzanego)

ASTM C97 (nasiąkliwość, ciężar objętościowy)
ASTM C99 (wytrzymałość na zginanie, zginanie trzypunktowe)
ASTM C880 (wytrzymałość na zginanie, zginanie czteropunktowe)
ASTM C1028 (przeciwpoślizgowość)
ASTM C650 (odporność chemiczna)
ASTM C1378 (odporność na plamy)
ASTM C484 (szok termiczny)
ASTM C648 (siła łamiąca)
ASTM C241 (ścieralność)
ASTM E84 (palność)
ASTM E228 (współczynnik rozszerzalności cieplnej)

 

Instytucje:
  • Tile Council of North America USA (TCNA)
  • Applied Materials & Engineering USA (AME)
  • TEC Services USA
  • Commercial Testing Company USA
  • Orton USA

 

Średnie uzyskiwane wartości podstawowych właściwości fizykomechanicznych według norm amerykańskich
Norma Vlastnost Jednotka Hodnoty
ASTM C97 Nasákavost %

0,01 - 0,06

ASTM C97 Objemová hmotnost lb/ft³

138,6 - 151,3

ASTM C99 Pevnost za ohybu psi

5 699 - 9 776 (za sucha)

6 904 - 12 547 (za mokra)

ASTM C880 Pevnost v tahu za ohybu psi

5 761 - 10 063 (za sucha)

5 864 - 11 464 (za mokra)

ASTM C1378 Odolnost proti skvrnám -

Beze změn (Třída A)

ASTM C650 Odolnost proti chemikáliím -

Beze změn (Třída C)

ASTM C484 Teplotní šok -

mech. vlastnosti beze změn

ASTM C648 Lomová síla lbf

937–1625

ASTM C1028 Protiskluznost -

0,79 - 1,05 (za sucha)

0,57-0,71 (za mokra)

ASTM E84-10 Hořlavost -

Třída A

ASTM C241-09 Obrusnost -

79,11 - 110,5

ASTM E228 Koeficient tepelné roztažnosti (30–60 °C)  

18,2 - 30,9

 

Zaplanuj własną przestrzeń

Czy chcesz wiedzieć, jak Technistone® może wyglądać w Twojej kuchni, salonie, łazience czy gdziekolwiek indziej? Wypróbuj nasz wizualizator, aby uzyskać lepszy pomysł wykorzystania Technistone®.

WYPRÓBUJ VISUALIZER

Zanurz się w "Augmented Reality" Technistone

Dołącz do cyfrowego świata i stwórz nową rzeczywistość wokół siebie.Odkryj nowe możliwości zastosowania materiału TechniStone dzięki naszej aplikacji Technistone AR. Pobierz bezpłatnie z App Store lub Google Play!
Urządzenia wspierające Wirtualną rzeczywistość Technsitone. TUTAJ.

Poznaj AR