Etikai Kódex

A TechniStone a világ legjelentősebb műkőgyártói és -forgalmazói közé tartozik. Elért sikerei a komplex megközelítésből és a résztevékenységek helyes irányításából fakadnak. Az utóbbinak vitathatatlan eleme az üzleti magatartási és etikai normák maximális betartása. Az etikai kódexben rögzített rendelkezések a társaság minden szintjére, annak minden képviselőjére érvényesek. A társaságon belüli és a harmadik felekkel kapcsolatos minden tevékenység alapja a becsületes hozzáállás, a bizalom, a felelősségvállalás és az átláthatóság.

Az etikai kódex nyilvánosan hozzáférhető és általános érvényű dokumentum. Etikátlan, tisztességtelen vagy jogellenes viselkedés esetén az etikai kódex nem ismerete nem mentesít a betartása alól.

A felsorolt rendelkezések sorrendjükre való tekintet nélkül egyformán fontosak.

Tisztelem a munkatársaimat

Tisztelem a munkatársaimat

A Technistone igazságos humánerőforrás-politikát alkalmaz, és tiltja a diszkrimináció minden formáját. Mindenkinek egyenlő lehetősége van csatlakozni a Technistone munkahelyi közösségéhez, tekintet nélkül nemzetiségére, nemére, vallására, szexuális orientációjára, fogyatékára, családi állapotára, életkorára vagy más tulajdonságaira. A szóbeli vagy szexuális bántalmazás, valamint a fizikai, lelki és egyéb megfélemlítés teljes mértékben elfogadhatatlan.

Megfelelően bánok az idegen tulajdonnal

Megfelelően bánok az idegen tulajdonnal

A Technistone tulajdona kizárólag az adott kompetenciák keretében és a jogos érdekkel összhangban kezelhető. Az egyénre bízott eszközök kizárólag a megállapított célok érdekében és a szükséges gondossággal használatóak. Az erőforrások pazarlásának elkerülése, valamint a társaság tulajdonának és jó hírnevének védelme iránti kötelesség kiterjed az immateriális javakra és szolgáltatásokra is.

A törvények ugyanúgy vonatkoznak rám, mint másokra

A törvények ugyanúgy vonatkoznak rám, mint másokra

A jogszabályok mindenkire érvényesek, és megszegésük, ahogyan az erkölcstelen, etikátlan vagy más módon nem megfelelő viselkedés is, megfelelő mértékű szankciókat von maga után. Az ilyen kétes viselkedés az ET-LINK segítségével jelezhető. Az ET-LINK nem használható nem bizonyítható, alaptalan vagy kitalált események bejelentésére. Ilyen esetben a munkakapcsolatok és a bizalom gyengítésére való tekintettel a felelős személy szankcionálható.

Biztonságban érzem magam

Biztonságban érzem magam

A Technistone biztosítja munkavállalói egyenlő és biztonságos munkakörülményeit. Ide tartozik az igazságos és adekvát pénzügyi javadalmazás a rendes bérfizetés keretében, a szakmai felkészítés, a rendszeres továbbképzés, valamint a személyes és szakmai fejlődés lehetősége. A munkakörülmények összhangban vannak a munkavédelmi és munkaegészségügyi előírásokkal, tekintettel a munkavállalók fiziológiai adottságaira és szükségleteire. A biztonsági alapelvekkel összhangban történő munkavégzés, csakúgy mint a munkaidő betartása, következetesen elvárható, és rendszeres ellenőrzések tárgyát képezi.

Tekintettel vagyok a környezetre

Tekintettel vagyok a környezetre

A Technistone hosszú távon elkötelezett az egyéni magatartás és a teljes gyártási folyamat környezetre gyakorolt negatív hatásainak fenntartható csökkentésére vonatkozó feltételek biztosítása és megteremtése mellett. E célból világosan meghatározásra kerültek a társaság belső előírásai, az érvényes jogszabályok és korlátozások. A munkavállalók felelősek viselkedésükért, és együtt kell működniük a környezetvédelem magasabb szintre emeléséért.

A társaság jó hírét viszem

A társaság jó hírét viszem

A Technistone munkavállalói és képviselői munkájuk és munkán kívüli tevékenységeik során is védik munkáltatójuk érdekeit és jó hírnevét. Vállalják, hogy minőségi és megfelelő szolgáltatásokat nyújtanak, időben és átláthatóan teljesítik szerződéses kötelezettségeiket, professzionálisan viselkednek és mindig a Technistone Compliance Programjával összhangban járnak el. Viselkedésükkel hozzájárulnak a Technistone® márka és a termék ismertségének növeléséhez.

Csatlakozzon a TechniStone® világához

Feliratkozás a hírlevélre

SHARE YOUR COOKIES WITH US, SO THAT OUR WEBSITE WORKS FOR YOU!

We ask for your consent to the use of cookies, thanks to which we can tailor content and advertising on this website, analyze its impact, improve its speed, and facilitate sharing on social networks. You will find further information, ways to change the settings, and our general commercial terms and conditions here:

Accept all Reject all Customise cookies
Zavřít

Cookies and Technistone

This website uses cookies and other network identifiers that may contain personal information. We and our partners access or store this information on your device. This data helps us design and improve our services and develop new services for you. We may also recommend content and show you advertising based on your preferences. Your consent is required for some purposes of processing data collected in this way

More about cookies

Strictly necessary cookies

Always active

These cookies are essential to enable you to use the site. This category cannot be disabled.

Save cookie settings
Zavřít