Vrátit se zpět

Záruka na materiál TechniStone®

29.05.2023

Technistone, s.r.o. poskytuje záruku:

10 let na desky pro interiérové užití

Záruku je nutné aktivovat registrací výrobku TechniStone® na webových stránkách společnosti a začíná datem instalace výrobku v interiéru obytného prostoru.

Registraci je nutné provést do 30 dní od instalace desky.

Tato záruka je poskytována společností Technistone, s.r.o. pouze pro desky nainstalováné v interiéru obytného prostoru (tzn. pro vnitřní užití), nikoliv pro desky instalované do veřejně přístupných prostor.

5 let na desky určené pro venkovní kuchyně

Záruka začíná dnem instalace desek TechniStone® Exterior.

Tato záruka je poskytována společností Technistone, s.r.o., pro desky instalované v exteriéru (venkovní užití). Prodejce je povinen po celou dobu záruky správně, tedy ve shodě se záručními podmínkami, prezentovat zákazníkovi právo na reklamaci.

Prodejce je povinen po celou dobu záruky správně, tedy ve shodě s těmito záručními podmínkami, prezentovat zákazníkovi právo na reklamaci.

10 let na desky určené pro fasádní panely

TechniStone® poskytuje omezenou záruku v délce trvání 10 let, která se vztahuje na výslovně specifikované fyzikální a mechanické vlastnosti panelů TechniStone® Exterior.

Vlastnosti jsou garantovány po dobu deseti (10) let ode dne předání fasádních panelů zákazníkovi nebo jeho přepravci (pokud přepravu panelů nezajišťuje prodávající). Pokud se dostane zákazník do prodlení s převzetím dodávaných fasádních panelů, pak běží záruční doba již ode dne, kdy nastalo prodlení zákazníka s převzetím dodávaných fasádních panelů TechniStone® Exterior.

Obecné

TechniStone® negarantuje a není zodpovědný, ani zárukou nepokrývá chybné produkty a škody způsobené následujícím:

 1. nesprávnou instalací výrobků TechniStone® a/nebo nedodržením instalačních pokynů od TechniStone® nebo místních stavebních předpisů a doporučení, včetně provedení spojů;
 2. použitím výrobků TechniStone® mimo běžné použití nebo v aplikacích nedoporučovaných dle TechniStone® pokynů a místních stavebních předpisů a doporučení;
 3. pohybem, deformací, kolapsem nebo úpravou podkladu či nosné konstrukce, na kterém jsou instalovány výrobky TechniStone®;
 4. jakýmkoliv zásahem vyšší moci (například povodně, hurikán, zemětřesení, blesk apod.), stavem životního prostřední (jako je znečištění ovzduší, půdy, plísně, atd.) nebo skvrnami od agresivních látek;
 5. nesprávnou manipulací, skladováním, špatným zacházením s výrobky TechniStone® kupujícím nebo nabyvateli třetí strany. Každý kupující je výhradně zodpovědný za stanovení účinnosti, způsobilosti, vhodnosti a bezpečnosti výrobků TechniStone® v souvislosti s jeho použitím v konkrétním případě;
 6. vizuálními nedostatky se rozumí zjevné vady kvality, tj. povrchové vady nebo barevné a strukturální odchylky.

Případné mechanické a estetické vady povrchu výrobku, musí být jasně viditelné z vertikálního pohledu na povrchu výrobku. Podle vyhodnocení estetických parametrů, prvek považovaný za vadu by se měl odchýlit od přijatelné specifikace a velikosti a výjimečně vybočit od dlouhodobého estetického vzhledu výrobku TechniStone®.

Záruka se dále nevztahuje na:

a) Výrobce neručí za vady výrobku, o kterých zákazník věděl v době potvrzení objednávky nebo s ohledem na okolnosti měl vědět.

b) Záruka se nevztahuje na:

 • produkt, který nebyl uhrazen v plné výši
 • zjevné vady výrobku, které nebyly reklamovány před jejich instalací, montáží nebo jiném zpracování.
 • vady, které se objeví v případě, že s technickým kamenem TechniStone® není manipulováno profesionálně, v rozporu s technickými manuály (VOP - část III / 1: Všeobecný technický manuál, VOP - část III / 2: Technický manuál pro instalaci dlažby, VOP - část III / 3: Manuál pro čištění a údržbu, VOP - část III / 4: Technický manuál pro kamenické dílny).
 • nepatrný rozdíl v barevném odstínu, struktuře a designu vzhledem k tomu, že technický kámen TechniStone® je tvořen více než 90% z přírodních surovin, je jeho přirozenou vlastností, tyto odchylky v estetickém vzhledu jsou typické pro technický kámen a nesnižují funkčnost desek a nemohou být považovány za vady.
 • pokud informativní vzorek není úplně v souladu s aktuální dodávkou (viz odstínové rozdíly níže).
 • pokud informativní vzorek není úplně v souladu s aktuální dodávkou (např. mírná změna způsobená odlišným typem leštění).

c) odchylky v rozměrech nejsou považovány za vady výrobku, v případě, že se pohybují v rámci povolených tolerancí uvedených v Reklamačním řádu.

d) Co se týká dlažby, následující případ není považován za vadu výrobku: přítomnost vadných výrobků v zásilce v případě, že jejich celkový počet nepřesahuje 1,5% z celkového objemu dodaného množství každé jednotlivé položky dodávky.

e) nesprávně provedené opracování nebo instalaci

f) na produkty vystavené abnormálnímu používání nebo podmínkám nebo jsou zneužívány jakýmkoli způsobem. „"Abnormální používání nebo podmínky" zahrnují škody způsobené neodbornou manipulací nebo nesprávným použitím, škody z nadměrného tepla, vystavení extrémním povětrnostním podmínkám, vystavení ultrafialovému záření, fyzikální nebo chemické zneužívání, vystavení kyselinám a louhům, znečištění nebo poškození nesprávnou péčí a údržbou nebo škody od sekání, trhliny, poškození nebo rozbití způsobené zákazníkem jeho nesprávným a nevhodným používáním.

g) na dočasné skvrny na povrchu TechniStone®, což zahrnuje otisky prstů, šmouhy či další dočasné skvrny způsobené běžným použitím

h) na použití v exteriéru (platí pouze pro desky interiérového použití)

Žádné dodatečné nebo přídavné opravy či úpravy, jako například veškeré instalatérské a elektrikářské úpravy, dále povrchové úpravy dlažby či stěny, které budou vyžadovat opravu či přemístění desky v době záruky desky. Za tyto opravy a úpravy odpovídá plně zákazník.

Produkty realizované v komerčních budovách (restaurace, hotely, letištní haly, nákupní centra, bytové a apartmanové komplexy, apod.)

K uplatnění reklamace a získání rychlého a kvalitního servisu kontaktujte místo, kde byla originální deska TechniStone® zakoupena, popřípadě kým byl instalována.

Pořiďte kvalitní fotodokumentaci reklamované vady.

Po dobu záručního servisu je nutné výrobek zpřístupnit pověřenému zástupci TechniStone®, a.s. za účelem provedení vizuální kontroly a řídit se pokyny instalační firmy nebo pověřeného zástupce.

V případě, že bude rozhodnuto o výměně desky, náklady na opracování, reinstalaci a náklady s tím spojené nekryje záruka TechniStone®.

TechniStone® si vyhrazuje právo po dohodě se zákazníkem nahradit reklamovanou desku novou, v barvě aktuální produktové nabídky, která se vzhledem k vývoji a požadavkům trhu upravuje každý rok.

Přihlaste se do světa TechniStone®

Přihlásit se k newsletteru

SDÍLEJTE S NÁMI COOKIES, ABY VÁM WEB VYHOVOVAL!

Žádáme Vás o souhlas s využitím cookies, díky nimž můžeme přizpůsobovat obsah a reklamy na tomto webu, provádět jeho analýzu, zlepšovat rychlost a zajišťovat sdílení na sociálních sítích. Další informace, možnosti změny nastavení a všeobecné obchodní podmínky najdete zde:

Přijmout všechny Odmítnout vše Přizpůsobit cookies
Zavřít

Cookies a Technistone

Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje. My a partneři máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají navrhovat a zlepšovat naše služby a vyvíjet pro Vás služby nové. Můžeme Vám také doporučovat obsah a zobrazovat reklamu na základě Vašich preferencí. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas

Více o cookies

Nezbytně nutné cookies

Vždy aktivní

Tato cookies jsou nezbytná, neboť Vám umožňují používat stránku. Tato kategorie nemůže být vypnuta.

Uložit nastavení cookies
Zavřít