Udržitelný rozvoj a odpovědnost k životnímu prostředí jako součást firemní kultury

Žít v souladu s přírodou a nevnímat její krásu jako samozřejmost

Tím bychom se měli řídit jako jednotlivci i jako celá společnost. V Technistone děláme maximum pro to, abychom šetřili její zdroje a zároveň při své činnosti postupovali v co největší míře ohleduplně. Chceme být přírodě oporou, rovnocenným partnerem, a především dobrým hospodářem. Proto se tento odpovědný environmentální přístup snažíme uplatňovat nejen ve výrobě, ale i v každodenním životě. Chceme podporovat udržitelný rozvoj pro nás i budoucí generace.

Není kámen jako kámen

Technistone®, tvrzený kámen vyrobený lidmi pro lidi. Jeho jedinečnost spočívá v propojení přírodních krás a moderní technologie 21. století. Vyrábí se z drceného křemene, křemičitých písků a granitu, které tvoří více než 90 % výrobku. Jejich využitím snižujeme zásahy do krajinného rázu způsobených těžbou bloků přírodního kamene, díky které toto skryté bohatství nevratně ztrácíme. Přírodní složky v tvrzeném kameni doplňují zrcadlové nebo skleněné střepy a malé množství barevných pigmentů, čímž jsme schopni docílit originálních barevných variací a struktur mimo možnosti přírody. Všechny suroviny pevně pohromadě drží pryskyřice, která dodává materiálu Technistone® charakteristické vlastnosti vedoucí k podpoře dlouhodobě udržitelných domácností bez vysokých nároků na údržbu a čištění.

Dáváme odpadu novou šanci s R3

REDUCE – RECYCLE – REUSE neboli REDUKOVAT, RECYKLOVAT, REPASOVAT. Tři magická R, která stále více rezonují naší společností a pronikají do všech oblastí lidského života. Současný moderní svět čerpá, nakupuje, konzumuje, vyhazuje. Je nejvyšší čas začít nad svým chováním přemýšlet. Redukcí odpadů pomůžeme zachovat přírodní krásu takovou, jakou ji známe. Společnost Technistone některými aktivitami již touto cestou vykročila.

Redukujme

Svět je založený ve velké míře na spotřebě. To nejlepší, co pro naši planetu můžeme udělat, je využívat její zdroje obezřetně a omezit vedlejší efekty jejich čerpání.

Pro snížení vzniku emisí a s tím souvisejících negativních dopadů na životní prostředí, způsobených zatížením silniční a lodní dopravou při mezinárodních přepravách na dlouhou vzdálenost, se snažíme využívat dostupné zdroje vstupních surovin z České republiky. Zároveň otevíráme vlastní distribuční sklady v místě mezinárodních poboček, odkud dodávky desek probíhají na lokální úrovni.

Díky filtračním nádobám na kohoutkovou vodu, které jsou v prostorách společnosti k dispozici zaměstnancům, napomáháme ke snižování množství plastových obalů a emisí oxidu uhličitého způsobeného přepravou balených vod. Samozřejmostí je třídění odpadu a bioodpadu.

Myslíme i na stav ovzduší. Pokročilým systémem vzduchotechniky s řadou cyklónových odlučovačů a následných filtrů výrazně snižujeme prašnost z výrobních prostor závodu. K lepšímu stavu přispívá i technologie fluidní dopravy mikromletých materiálů.

Recyklujme

Vybrané výrobky Technistone® obsahují minimálně 20, 30, 40 nebo 70 % recyklovaných surovin. Jedná se především o nevyužité odpady jiných výrobců vzniklé při zpracování, zejména sklo a zrcadlové střepy. Jejich obsah dokládá certifikát SCS Recycled Content od společnosti SCS Global Services. Společnost Technistone certifikát získala již pro 42 výrobků. Více než 90 % odpadních vod z celého závodu prochází zařízením na technologickou úpravu vody a je vráceno zpět do výrobního procesu. Zbylý kal, tvořený především písky, poskytujeme regionálním výrobcům pro výrobu stavebních materiálů, jako jsou cementové směsi, cihly a tvárnice, kde slouží jako křemičitá korekce v používané směsi. 

Další využití nachází i odřezky vzniklé při prvotním opracování vyrobených desek na finální rozměr produktu. Přes 90 % drtíme a poskytujeme firmám jako zásyp ke stavbě nových pozemních komunikací.

Použití cirkulujících materiálů má zásadní význam, šetří primární zdroje a životní prostředí.

Znovu použijme

Nejlepším řešením vzniku odpadů je jim předcházet. Tvrzený kámen Technistone® disponuje mimořádnými vlastnostmi, díky kterým si zachovává dlouhotrvající krásu po mnoho let. K jeho dalším přednostem patří široká variabilita využití. Výrobek je možné opakovaně používat v různých podobách a obměnách, a tím přispívá k dlouhodobé udržitelnosti.

Pokud se majitel desky Technistone® rozhodne pro změnu, např. výměnu kuchyňské desky se zástěnou, lze stávající materiál rozměrově upravit a využít v jiných částech interiéru jako odkládací stolek, obklad stěny, parapety, pracovní stůl apod. Tvrzený kámen své vlastnosti neztrácí, jeho opětovným využitím majitel předchází dalším pořizovacím nákladům.

Stejně přistupujeme i k instalacím, které vznikly účelně a jednorázově pro konkrétní příležitost. Je pro nás maximálním zadostiučiněním, když krása materiálu může nadále dělat radost dětem i dospělým.

Environmentální kodex společnosti Technistone

  • Odpovědné chování a vytváření pozitivního přístupu k životnímu prostředí
  • Využívání a upřednostňování takových postupů v pracovních výkonech, které šetří naši planetu
  • Omezení neefektivní spotřeby pitné vody
  • Vytváření kvalitních pracovních podmínek
  • Plnění evropských a amerických standardů deklarovaných zelenými certifikáty

Odpovědný přístup uplatňujeme nejen vůči přírodě, ale i zaměstnancům. Kontinuálně pracujeme na změnách pracovního prostředí ve výrobních halách a administrativních prostorách. Ať už se jedná o celkovou revitalizaci interních a externích ploch areálu nebo rozšiřování zaměstnaneckých benefitů, pouze stabilní a příjemné zázemí může přispívat k podpoře a dosažení společných zájmů.

Naplánujte si svůj prostor

Chcete vědět, jak by mohl materiál Technistone® vypadat ve vaší kuchyni, obývacím pokoji, koupelně nebo kdekoli jinde? Vyzkoušejte náš vizualizér ať si uděláte lepší představu o využití materiálu Technistone®.

VYZKOUŠET VIZUALIZÉR

Prozkoumejte rozšířenou realitu Technistone

Připojte se k digitálnímu světu Technistone a vytvořte kolem sebe novou realitu! Objevte nové možnosti využití materiálu TechniStone® s naší novou aplikací Technistone AR. Stáhněte si zdarma na App Store a Google Play!

Podporovaná zařízení pro aplikaci Technistone AR zde

Více o aplikaci AR