Výroba přátelská k životnímu prostředí

Tým Technistone se při vývoji nových výrobků inspiruje aktuálními trendy na trhu, zákaznickými preferencemi, ale ve velké míře také přírodou a její krásou. Stejně jako mnoho dalších i my se snažíme ji chránit a čerpat z ní jen tolik, kolik je možné pro zachování jejích zdrojů. Přihlížíme i k dalším faktorům, které mají dopad na kvalitu životního prostředí, jako je doprava, zpracování druhotných surovin, recyklace a další.

Technistone® je kámen vyrobený lidmi pro lidi – obsahuje více než 90 % přírodních složek (žula, křemen, sklo, zrcadla), kvalitní pojivo (polyesterová pryskyřice) a barevné pigmenty pro nevšední odstíny produktů. Jejich zpracování originální výrobní technologií dává materiálu vysokou odolnost a výjimečné vlastnosti, které velmi usnadňují péči a údržbu a umožňují jeho široké použití ve stavebnictví, průmyslu, zdravotnictví, vybavení interiérů soukromých i komerčních budov. Jeho zařazením do projektu přispívá k zajištění dlouhodobé udržitelnosti bez nutnosti výměny, materiál Technistone® si zachovává své vlastnosti a vzhled po dlouhá léta používání.

Použití recyklovaných surovin

Některé výrobky Technistone® obsahují 20 - 70 % recyklovaných surovin, čímž jsou recyklovány odpady jiných výrobců. Zrcadla, sklo, plnivo obsahující odpad ze zpracování stavebních surovin a odřezky vzniklé při opracování přírodního kamene jsou použity pro výrobu vysoce odolných desek tvrzeného kamene. Technistone tak výrazně přispívá do tématu cirkulární ekonomiky a využití zdrojů druhotných surovin. Přehled vybraných výrobků je k dispozici v dostupných certifikátech

Recyklace odpadních vod

Výrobní technologie společnosti pracuje v téměř plně uzavřeném vodním cyklu, většina odpadních vod z celého závodu je pečlivě přečištěna ve vlastní čističce odpadních vod a vrácena zpět do výrobního procesu. Odpadní kaly pak mimo jiných dalších vstupních surovin využívá lokální výrobce pro výrobu stavebních cihel.

Další aktivity:

  • maximální využití surovin z lokálních zdrojů pro snížení negativních dopadů způsobených dopravou
  • použití recyklovatelných obalových materiálů (recyklovaný PE nebo kartonový papír)
  • druhotné využití odpadních materiálů z výroby desek, kalů a střepů pro výrobu cementových směsí
  • odsávání a spalování odparů, využití prachových filtrů
  • další využití výrobku po ukončení jeho životnosti (vyjmutí z původního umístění, opracování na nový rozměr, obklady, mozaiky, nadrcení apod.)

Ekonomické, ekologické, elegantní

K tématu životního prostředí patří v portfoliu Technistone® i výjimečná Eco kolekce s nabídkou Eco barev. Do elegantních a cenově velice výhodných produktů z řady Elegance vstupují suroviny z České republiky, jsou charakteristické středně hrubou strukturou a zemitými barvami v odstínech bílé, šedé a béžové. Výrobky jsou certifikované společností SCS Global Services, podíl recyklované složky ve výrobku je minimálně 30 %. V Color Range jsou k nahlédnutí pod názvy Elegance Eco NevElegance Eco Zen a Elegance Eco Ash.

Zařazením vybraných materiálů Technistone® do plánovaného projektu lze navíc získat body potřebné ke splnění podmínek programů „zelených budov“ (LEED, WELL, Living Building Challenge a dalších). Přehled výrobků, jejich kategorizaci dle použití a odpovídající certifikace pro daný výrobek naleznete v databázi Origin Build.

Naplánujte si svůj prostor

Chcete vědět, jak by mohl materiál Technistone® vypadat ve vaší kuchyni, obývacím pokoji, koupelně nebo kdekoli jinde? Vyzkoušejte náš vizualizér ať si uděláte lepší představu o využití materiálu Technistone®.

vyzkoušet vizualizér