Technistone - výroba přátelská k životnímu prostředí

Nejen že všechny produkty společnosti Technistone jsou prvotřídní kvality, ale navíc je jejich výroba šetrná k životnímu prostředí.  Jsme držiteli několika „zelených certifikátů“ a chceme jejich počet do budoucna rozšiřovat.

Tvrzený kámen Technistone® obsahuje více než 90 % přírodních složek! Je vyroben z inertních materiálů (granulátů – drcená žula, křemen a zrcadla atd.), plniv (mikromletá křemenná surovina), pojiv (polyesterová pryskyřice) a  barevných pigmentů anorganického charakteru.

Recyklované suroviny

Některé výrobky Technistone® obsahují 20 % - 70 % recyklovaných surovin, čímž Technistone přispívá k recyklaci odpadu jiných výrobců. Jak to funguje? Zbytky z drcení a prosévání recyklovaných zrcadlových a skleněných střepů jsou znovu použity při vlastním mísení pigmentů jako nosiče. Všechny obalové materiály jsou také maximálně šetrné k životnímu prostředí -  jedná se totiž o 100 % recyklovaný PE nebo kartonový papír.

 

 

Zelené certifikáty Technistone

Životní prostředí se pro Technistone v posledních letech stalo jednou z priorit a tomu odpovídá i množství norem, či certifikací, které naše materiály splňují. V dnešní době, kdy je také velmi populární býti šetrnými k životnímu prostředí můžeme říci, že recyklované materiály používáme již téměř 20 let. Uvědomujeme si však odpovědnost, jakou k naší planetě máme a proto množství produktů s recyklovanými materiály neustále rozšiřujeme ruku v ruce s jejich kvalitou. 

Chceme však záruku "zeleného" produktu dát i našim zákazníkům a proto jsme se stali držiteli 2 prestižních "zelených" certifikátů:NSF

  • SCS Global Services - Indoor Advantage Gold
  • SCS Global Services  - Recycled content 

Technistone je také držitelem Health Product Declaration (HPD), které vyžaduje plné zpřístupnění obsahu možných nebezpečných látek v produktu a následné porovnávání s listy "nebezpečných" látek publikovanými vládami a vědeckými asociacemi. 

SCS Global Services - Indoor Advantage Gold

Výrobky Technistone neuvolňují žádné látky, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu ovzduší v uzavřených prostorech. Naše materiály tak splňují ty nejnáročnější normy a kritéria, kdy byl Technistone testován na základě norem CA 01350 a ANSI/BIFMA M7.1. 

Více na SCS Global Services.

 

SCS Global Services  - Recycled Content

Tato certifikace platí pouze pro vybrané výrobky TechniStone®, které jsou certifikovány a ve 4 kategoriích dle obsahu recyklovaných složek ve výrobku. Pro rok 2017 společnost Technistone připravila 26 výrobků splňujících minimum 20%, 30%, 40% nebo 70% recyklovaných složek ve výrobku. 

 

Více na SCS Global Services.

 

Ekonomické, ekologické, elegantní

Ekologie a ochrana životního prostředí patří v dnešní době k důležitým a často diskutovaným tématům, proto jsme se rozhodli rozšířit portfolio TechniStone® o nabídku Eco barev. Ekologické a cenově velice výhodné produkty z řady Elegance jsou charakteristické středně hrubou strukturou a zemitými barvami v odstínech bílé, šedé a béžové. Výrobky jsou certifikované společností SCS Global Services, podíl recyklované složky ve výrobku je minimálně 30 %. V Color Range je naleznete pod názvy Elegance Eco Nev (z italského neve, sníh),  Elegance Eco Zen, (zemité tóny), Elegance Eco Ash (ash = popel).

 

Certifikační systém LEED

Certifikace LEED (Leadership in Energy Environmental Design)  poskytuje nezávislé ověření, že dům nebo soubor budov byl navrhnut a vybudovám s využitím strategií zaměřených na dosažení vysokých požadavků v klíčových oblastech zdraví lidí a životního prostředí, jako jsou udržitelná výstavba budovy, úspory vody, energetická efektivnost, výběr vhodných materiálů a kvalita vnitřního prostředí. Body LEED jsou udělovány na 110-bodové stupnici a kredity jsou rozdělovány s ohledem na jejich potenciální ekologický dopady.

 

Tvrzený kámen TechniStone® může nabídnout zákazníkům 3 možnosti získání LEED bodů:

 

Building Product Disclosure & Optimization - Sourcing of Raw materials

  • Materiály TechniStone® mohou obsahovat od 20% do 70% recyklovaných složek.

Building Product Disclosure & Optimization - Material Ingredients

  • Technistone je držitelem Health Product Declaration (HPD), které vyžaduje plné zpřístupnění obsahu možných nebezpečných látek v produktu a následné porovnávání s listy "nebezpečných" látek publikovanými vládami a vědeckými asociacemi. 

Low-Emitting Materials 

  • ​Technistone je držitelem certifikace SCS Global Services - Indoor Advantage Gold. Výrobky Technistone neuvolňují žádné látky, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu ovzduší v uzavřených prostorech.