Záruka na materiál Technistone®

Technistone, a.s. poskytuje záruku 10 let na desky pro interiérové užití.

Záruku je nutné aktivovat registrací výrobku TechniStone® na webových stránkách společnosti a začíná datem instalace výrobku v interiéru obytného prostoru.

Registraci je nutné provést do 30 dní od instalace desky.

 

Tato záruka je poskytována společností Technistone, a.s. pouze  pro desky nainstalováné v interiéru obytného prostoru (tzn. pro vnitřní užití), nikoliv pro desky instalované do veřejně přístupných prostor.

Prodejce je povinen po celou dobu záruky správně, tedy ve shodě s těmito záručními podmínkami, prezentovat zákazníkovi právo na reklamaci.

 

Společnost Technistone, a.s. (dále jen výrobce) nezodpovídá ani zárukou nepokrývá chybné produkty a škody způsobené:

(1) nesprávnou instalací a/nebo manipulací s výrobky TechniStone®, nedodržením instalačních pokynů daných výrobcem nebo místních stavebních předpisů a doporučení, včetně provedení spojů

(2) použitím výrobků TechniStone® mimo běžné použití doporučené výrobcem, v nestandardních aplikacích nebo způsobem, který není v souladu s místními stavebními předpisy a doporučeními

(3) pohybem, deformací, kolapsem nebo úpravou podkladu či nosné konstrukce, na které jsou instalovány výrobky TechniStone®

(4) jakýmkoliv zásahem vyšší moci (například povodně, hurikán, zemětřesení, blesk apod.), stavem životního prostřední (jako je znečištění ovzduší, půdy, plísně apod.)

 (5) nesprávnou manipulací, skladováním, špatným zacházením s výrobky TechniStone® kupujícím nebo nabyvateli třetí strany. Každý kupující je výhradně zodpovědný za stanovení účinnosti, způsobilosti, vhodnosti a bezpečnosti výrobků TechniStone® v souvislosti s jeho použitím v konkrétním případě.

(6) vizuálními nedostatky, tj. zjevnými vadami kvality, (povrchové vady nebo barevné a strukturální odchylky); případné mechanické a estetické vady povrchu výrobku musí být jasně viditelné z vertikálního pohledu. Podle vyhodnocení estetických parametrů, prvek považovaný za vadu by se měl odchýlit od přijatelné specifikace a velikosti a výjimečně vybočit od dlouhodobého estetického vzhledu výrobku TechniStone®.

 

Záruka se dále nevztahuje na:

- produkt, který nebyl uhrazen v plné výši

- zjevné vady výrobku, které nebyly reklamovány před jejich instalací, montáží nebo jiném zpracování

- vady výrobku, o kterých zákazník věděl v době potvrzení objednávky nebo s ohledem na okolnosti měl vědět

- nepatrný rozdíl v barevném odstínu, struktuře a designu; tvrzený kámen TechniStone® je tvořen více než 90 % z přírodních surovin, odchylky v estetickém vzhledu jsou jeho přirozenou vlastností, nesnižují funkčnost desek, a tedy nemohou být považovány za vady

- rozdíl v barevnosti informativního vzorku od aktuální dodávky

- produkty vystavené abnormálnímu používání a podmínkám, čímž se rozumí neodborná manipulace nebo nesprávné a nepřiměřené použití,  vystavení nadměrným teplotám, vystavení extrémním povětrnostním podmínkám, vystavení ultrafialovému záření, fyzikální nebo chemické zneužívání, vystavení kyselinám a louhům, znečištění nebo poškození nesprávnou péčí a údržbou, škody od sekání, řezání, trhliny, praskliny, poškození nebo rozbití způsobené zákazníkem jeho nesprávným a nevhodným používáním

- dočasné skvrny na povrchu TechniStone® (otisky prstů, šmouhy či další dočasné skvrny způsobené běžným použitím)

- materiál TechniStone®, který nebyl čištěn, ošetřován a udržován dle instrukcí společnosti Technistone

- použití v exteriéru

- žádné dodatečné nebo přídavné opravy či úpravy, jako například veškeré instalatérské a elektrikářské úpravy, dále povrchové úpravy dlažby či stěny, které budou vyžadovat opravu či přemístění desky v době záruky desky. Za tyto opravy a úpravy odpovídá plně zákazník.

 

  • Produkty realizované v komerčních budovách (restaurace, hotely, letištní haly, nákupní centra, bytové a apartmanové komplexy, apod.)

 

K uplatnění reklamace a získání rychlého a kvalitního servisu kontaktujte místo, kde byla originální deska TechniStone® zakoupena, popřípadě kým byl instalována.

Pořiďte kvalitní fotodokumentaci reklamované vady.

Po dobu záručního servisu je nutné výrobek zpřístupnit pověřenému zástupci Technistone, a.s. za účelem provedení vizuální kontroly a řídit se pokyny instalační firmy nebo pověřeného zástupce.

V případě, že bude rozhodnuto o výměně desky, náklady na opracování, reinstalaci a náklady s tím spojené nekryje záruka Technistone.

Technistone si vyhrazuje právo po dohodě se zákazníkem nahradit reklamovanou desku novou, v barvě aktuální produktové nabídky, která se vzhledem k vývoji a požadavkům trhu upravuje každý rok.

 

 

 

 

Chcete vědět víc?

Zanechte nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat novinky ze světa Technistone.

Odesláním e-mailové adresy souhlasíte se zpracováním osobních údajů.