Výroba TechniStone® krok za krokem

Technistone je vysoce kvalitní materiál, který kombinuje přírodní suroviny s nejnovějšími technologiemi. Postup jeho výroby je následovný:

 

Příprava surovin
Surové materiály jsou kontrolovány, tříděny a čištěny.
 

Míchání
Po vytřídění a rozdrcení je namíchána směs surovin dle příslušné receptury.
 

Rozprostření
Připravená směs je rozprostřena do gumové formy nebo mezi 2 papírové archy ve tvaru desky.
 

Lisování
Následně se směs pomocí vibračního lisu a vakua slisuje do kompaktní desky.
 

Vytvrzení
Deska je ještě v měkkém stavu vsunuta do pece, kde je vytvrzena po nezbytně dlouhou dobu při teplotě kolem 100°C.
 

Kalibrace & Leštění
Desky se měří a kalibrují na požadovanou tloušťku a provádí se jejich finalizace.
 

Řezání & zbroušení
Desky o rozměrech 306 x 144 cm mohou být dále upraveny do odpovídajících formátů.
 

Kontrola kvality
Všechny desky jsou kontrolovány a hodnoceny dle jejich kvality školeným personálem. 
 

Uskladnění & Expedice
Desky jsou uloženy do skladu a následně odeslány zákazníkům.