Technické normy

Evropské normy

Evropské normy (EN) pro tvrzený kámen

ČSN EN 14617-1

(Umělý kámen – Zkušební metody – Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti)

ČSN EN 14617-2

(Umělý kámen – Zkušební metody – Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu)

ČSN EN 14617-4

(Umělý kámen – Zkušební metody – Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu)

ČSN EN 14617-5

(Umělý kámen – Zkušební metody – Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti)

ČSN EN 14617-6

(Umělý kámen – Zkušební metody – Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku)

ČSN EN 14617-09

(Umělý kámen – Zkušební metody – Část 9: Stanovení odolnosti proti nárazu)

ČSN EN 14617-10

(Umělý kámen – Zkušební metody – Část 10: Stanovení chemické odolnosti)

ČSN EN 14617-11

(Umělý kámen – Zkušební metody – Část 11: Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti)

ČSN EN 13501-1

(Hořlavost)

ČSN 725191 a P CEN/TS 16165

(Protiskluznost)
Průměrně dosahované hodnoty základních fyzikálně – mechanických vlastností dle evropských norem
Výrobní skupina

Objemová hmotnost

 (g / cm3)

Nasákavost po 48 hod.

(% hm.)

Pevnost v tahu za ohybu

(MPa)

rozmezí hodnot

průměrná hodnota rozmezí hodnot průměrná hodnota rozmezí hodnot průměrná hodnota
Písek 2,35 - 2,44 2,39 0,01 - 0,05 0,03 47 - 71 57
Granit 2,40 - 2,58 2,48 0,01 - 0,07 0,04 31 - 50 42
Zrcadla 2,31 -2,45 2,38 0,01 - 0,05 0,02 36 - 68 49
Crystal (Noble) 2,20 - 2,37 2,32 0,01 - 0,05 0,03 63 - 93 80
Crystal (zrna menší než 2,5 mm) 2,20 - 2,44 2,38 0,01 - 0,05 0,03 50 - 97 75
Crystal (zrna 2,5 mm a větší)  2,39 - 2,47 2,43 0,01 -0,04 0,02 31 - 54 46
Prováděcí norma EN 14617-1 EN 14617-1 EN 14617-2
Stanoveno Technistone laboratoř

 

Výrobní skupina

Koef. teplotní roztažnosti

(30 až 60 °C)

Koef. teplotní roztažnosti

(20 až 130 °C)

Koeficient mrazuvzdornosti

(průměr)

Obrusnost

(průměr)
( 10-6 /°C ) ( 10-6 /°C ) - (mm3)
Písek 21,8 30,0 90 - 110 6840
Granit 13,4 17,3 90 - 110 8125
Zrcadla 17,5 22,7 90 - 110 7900
Crystal  17,5-34,6 22,7-40,2 90 - 110 6700
Prováděcí norma EN 14617-11 EN 14617-11 EN 14617-5 EN 4157 (B)
Stanoveno TZÚS Plzeň ZKK Hořice

Americké normy

Americké normy (ASTM; nejsou určeny přímo pro tvrzený kámen)

ASTM C97 (nasákavost, objemová hm.)
ASTM C99 (pevnost za ohybu, tříbodový ohyb)
ASTM C880 (pevnost za ohybu, čtyřbodový ohyb)
ASTM C1028 (protiskluznost)
ASTM C650 (chemická odolnost)
ASTM C1378 (odolnost proti skvrnám)
ASTM C484 (teplotní šok)
ASTM C648 (lomová síla)
ASTM C241 (obrusnost)
ASTM E84 (hořlavost)
ASTM E228 (koeficient tepelné roztažnosti)

 

Instituce:
  • Tile Council of North America USA (TCNA)
  • Applied Materials & Engineering USA (AME)
  • TEC Services USA
  • Commercial Testing Company USA
  • Orton USA

 

Průměrně dosahované hodnoty základních fyzikálně – mechanických vlastností dle amerických norem
Norma Vlastnost Jednotka Hodnoty
ASTM C97 Nasákavost %

0,01 - 0,06

ASTM C97 Objemová hmotnost lb/ft³

138,6 - 151,3

ASTM C99 Pevnost za ohybu psi

5 699 - 9 776 (za sucha)

6 904 - 12 547 (za mokra)

ASTM C880 Pevnost v tahu za ohybu psi

5 761 - 10 063 (za sucha)

5 864 - 11 464 (za mokra)

ASTM C1378 Odolnost proti skvrnám -

Beze změn (Třída A)

ASTM C650 Odolnost proti chemikáliím -

Beze změn (Třída C)

ASTM C484 Teplotní šok -

mech. vlastnosti beze změn

ASTM C648 Lomová síla lbf

937–1625

ASTM C1028 Protiskluznost -

0,79 - 1,05 (za sucha)

0,57-0,71 (za mokra)

ASTM E84-10 Hořlavost -

Třída A

ASTM C241-09 Obrusnost -

79,11 - 110,5

ASTM E228 Koeficient tepelné roztažnosti (30–60 °C)  

18,2 - 30,9

 

Naplánujte si svůj prostor

Chcete vědět, jak by mohl materiál Technistone® vypadat ve vaší kuchyni, obývacím pokoji, koupelně nebo kdekoli jinde? Vyzkoušejte náš vizualizér ať si uděláte lepší představu o využití materiálu Technistone®.

VYZKOUŠET VIZUALIZÉR

Prozkoumejte rozšířenou realitu Technistone

Připojte se k digitálnímu světu Technistone a vytvořte kolem sebe novou realitu! Objevte nové možnosti využití materiálu TechniStone® s naší novou aplikací Technistone AR. Stáhněte si zdarma na App Store a Google Play!

Podporovaná zařízení pro aplikaci Technistone AR zde

Více o aplikaci AR