Spolupracujeme

3WM


3WM je marketingová agentura specializující se na digitální marketing a výrobu a distribuci videí. Od roku 2015 vytváří a realizujeme komplexní marketingové strategie pro firmy působící v oblasti interiérového designu, stavebnictví a přestaveb, módy a nových technologií. Svým klientům nabízí služby v oblasti sociálních médií, placené kampaně, výroby televizních spotů, videí, fotografií a reklamních materiálů a v neposlední řadě domlouvá i spolupráci s celebritami a influencery.

Tvary

Zkušený tým profesionálů poskytující služby v oblasti architektury a interiérového designu s přesahem do vizualizace či virtuální reality. Každý projekt zpracovávají individuálně na míru dle charakteru, rozsahu a detailních požadavků zákazníka.

Reawote

Reawote.com je chystaná knihovna materiálů a 3D modelů od společnosti Real World Textures s.r.o., která se zabývá profesionální digitalizací povrchů a 3D modelů od skutečných výrobců pro jejich následné použití v high-end 3D vizualizaci s univerzálním použitím v jakémkoli profesionálním 3D softwaru. Pro digitalizaci využívá pokročilé metody fotogrametrie, softwarových nástrojů a ojedinělý na míru sestavený scanner se skenovací plochou 1,5x2,5m s rozlišením až 24 000 pixelů a schopností extrakce 3D struktury materiálu. Součástí balíčku služeb jsou i mock-up vizualizace či virtuální realita.

Inspireli

Technistone se podílel na realizaci projektu unikátní celosvětové sociální sítě Inspireli pro studenty, realizační firmy i profesionální architekty a designéry z celého světa. Kromě inspirativních fotografií, profilů a kontaktů nabízí možnost registrace do mezinárodní soutěže Inspireli Awards. Tvůrci myšlenky jsou uznávané osobnosti architektury, Prof. Dr. Ing. arch. Bořek Šípek a Ing. Karel Smejkal, Ph.D

Program podpory VaV TIP 2009

Trvání: 2009 – 2012
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Projekt: Tvrzený kámen a jeho funkcionální povrchové úpravy
Partneři projektu: Technistone, s.r.o. & Centrum organické chemie s.r.o. Pardubice & Vysoká Škola Chemickotechnologická Praha

 

Spolupráce s Centrem organické chemie, s.r.o.


Projekt TRIO FV30114 „Funkční aditiva pro tvrzený kámen s novými užitnými vlastnostmi“, který je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO. Spolupráce na projektu v období 01/2018 – 12/2019.

 

Výstupy projektu:

 • Užitný vzor pro vyvinuté výrobky,
 • Výzkum v oblasti pojivových a iniciačních systémů,
 • Výzkum v oblasti funkcionálních povrchových úprav,
 • Funkční prostředek pro povrchovou úpravu tvrzeného kamene TS protection – Sitech 31 G,
 • Vyvinuté výrobky s uvedením na celosvětový trh Crystal Absolute White, Crystal Arctic, Venetian Galaxy, Brilliant White, Brilliant Black, Harmonia Sierra, Harmonia Altay, Harmonia Dolomites, Harmonia Velasco, Harmonia Yosemite, Harmonia Highlands, Taurus Black,
 • Nová surovinová základna z tuzemských zdrojů atd.

 

Spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze

Projekt TRIO FV30114 „Funkční aditiva pro tvrzený kámen s novými užitnými vlastnostmi“, který je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO. Spolupráce na projektu v období 01/2018 – 03/2022.

Evropský fond pro regionální rozvoj - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Inovace technologií pro vyvinuté produkty a procesy v Technistone, s.r.o., Hradec Králové, ke zvýšení konkurenceschopnosti a exportní výkonnosti.

Je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je úspěšná a efektivní realizace navržených procesních a produktových inovací, umožňujících s vysokou kvalitou plnit nové požadavky zákazníků a posílit celkovou pozici Technistone, s.r.o. na domácím, evropském i světovém trhu.

Projekt je realizován v letech 2015 - 2018

 • Celkové náklady projektu 93,8 mil. Kč
 • Z toho způsobilé výdaje 87,5 mil. Kč
 • Plánované dotace 30,6 mil. Kč

Projekt je zaměřený na Inovace v oblastech:

 • Tvrzený kámen jako náhrada problematických lokálních přírodních zdrojů
 • Tvrzený kámen s unikátní "detrickou" strukturou podobnou karbonátovým horninám
 • Tvrzený kámen se strukturou betonu a vzhledem "Concrete look"
 • Procesní inovace zlepšující kvalitu tvrzeného kamene

 

Evropský fond pro regionální rozvoj - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Úspory energií v areálu společnosti Technistone, s.r.o.

Hlavním cílem projektu je úspěšná a efektivní realizace navržených opatření v oblasti snižování energetické náročnosti výrobních procesů v Technistone, s.r.o., s pozitivním druhotným dopadem na snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Projekt číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0012026

v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Projekt je realizován v letech 2017 - 2020

Celkové způsobilé výdaje projektu 65,7 mil. Kč

Plánovaná dotace ze strukturálních fondů 19,7 mil. Kč

Projekt je zaměřený na opatření ke snižování energetické náročnosti výrobních procesů v oblastech:

 • Snížení nákladů na transport a přípravu surovin pro zpracování
 • Zvýšení efektivity výroby stlačeného vzduchu, včetně rekuperace odpadního tepla
 • Zvýšení efektivity čištění technologických a odpadních vod
 • Rekonstrukce zastaralých osvětlovacích soustav

Naplánujte si svůj prostor

Chcete vědět, jak by mohl materiál Technistone® vypadat ve vaší kuchyni, obývacím pokoji, koupelně nebo kdekoli jinde? Vyzkoušejte náš vizualizér ať si uděláte lepší představu o využití materiálu Technistone®.

VYZKOUŠET VIZUALIZÉR

Prozkoumejte rozšířenou realitu Technistone

Připojte se k digitálnímu světu Technistone a vytvořte kolem sebe novou realitu! Objevte nové možnosti využití materiálu TechniStone® s naší novou aplikací Technistone AR. Stáhněte si zdarma na App Store a Google Play!

Podporovaná zařízení pro aplikaci Technistone AR zde

Více o aplikaci AR