Współpraca i wyróżnienia

ASTA World-Wide

Technistone a.s. jest członkiem stowarzyszenia ASTA World-Wide (stowarzyszenie światowych producentów kamienia utwardzanego). Technistone w ramach działań stowarzyszenia pomaga w tworzeniu standardów bezpieczeństwa produktów i samej produkcji sztucznego kamienia. Dotyczy to zwłaszcza recenzowania norm dotyczących kamienia utwardzanego (szereg norm EN 14617, EN 15285, EN 15286, EN 15388 i innych w ramach postępowania przygotowawczego lub recenzyjnego w zespole roboczym CEN/TC 246), o kwestie bezpieczeństwa pracy – karta charakterystyki i bezpieczna obróbka produktów ze sztucznego kamienia.

asta

U.S. Green Building Council

U.S. Green Building Council łączy firmy, które wspierają budowę obiektów nienaruszających równowagi ekologicznej. Technistone, a.s. jest jego członkiem od 2014 roku.

asta

BID

BID (Business Initiative Directions) wyróżnia nagrodą B.I.D. Quality Award firmy, które pracują zgodnie z normami QC100, osiągają wysokie standardy międzynarodowe w zakresie poszanowania środowiska, społeczności, potrzeb klientów oraz zapewniają zrównoważoną działalność również dzięki innowacyjności, systemowi zarządzania, kosztowności i konkurencyjnym cenom. Model QC100 podaje mierzalne kryteria spełniania zasad TQM (Total Quality management). Firma Technistone, a.s. uzyskała w 2015 roku International Award for Excellence and Business Prestige w złotej kategorii.

Złoty Znak Jakości PRODUKT–TECHNOLOGIA dla budownictwa i architektury

Technistone, a.s. uzyskał Znak Jakości PRODUKT–TECHNOLOGIA dla budownictwa i architektury 2015 za innowacyjny produkt o wysokiej wartości użytkowej z możliwością wykorzystania jego potencjału estetycznego. Znak jakości, który organizuje Fundacja rozwoju architektury i budownictwa, jest przydzielany z najlepsze innowacje w produkcji technologii i materiałów budowlanych. Dla samych producentów chodzi o prestiżowe specjalistyczne docenienie ich pracy. Znak jakości jest gwarancją dla klientów, że producenci oferują sprawdzony wyrób.

Najlepszy producent materiałów budowlanych roku

Firma Technistone, a.s. regularnie uczestniczy i zdobywa wyróżnienia w konkursie „Najlepszy producent materiałów budowlanych roku”. Organizatorami konkursu są Związek Przedsiębiorców w Budownictwie w RC, ÚRS PRAHA, a.s. i Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Celem konkursu jest przedstawienie specjalistom i szerokiej publiczności najnowocześniejszych zakładów przemysłu materiałów budowlanych w Republice Czeskiej z ich nowatorskimi wyrobami dla budownictwa i innych gałęzi przemysłu. Równocześnie pokazuje, że produkcja materiałów budowlanych może być przyjazna dla środowiska, nowoczesna i oszczędna. Konkurs przyczynia się do popularyzacji tej branży.

Nagroda Innowacja roku

Związek Innowacyjnego Biznesu Republiki Czeskiej dorocznie od 1996 roku ogłasza prestiżowy konkurs o Nagrodę Innowacja roku. W ramach konkursu są oceniane najlepsze innowacyjne produkty zgłoszonych uczestników z siedzibą w Republice Czeskiej. Wyróżnionym produktem w ramach konkursu o Nagrodę Innowacja roku 2013 był produkt Technistone, a.s., a mianowicie Venetian Galaxy.

Prawidłowe układanie w praktyce

Współpracowaliśmy również nad wydaniem podręcznika Prawidłowe układanie w praktyce i ten projekt otrzymał wyróżnienie magazynu dla profesjonalistów Obklady, dlažby a sanita.

Program wsparcia VaV TIP 2009

Czas trwania: 2009 – 2012
Usługodawca: Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej
Projekt: Tvrzený kámen a jeho funkcionální povrchové úpravy
Partnerzy projektu: Technistone, a.s. & Centrum organické chemie s.r.o. Pardubice & Vysoká Škola Chemickotechnologická Praha

Przedmiot projektu:

  • Wzór użytkowy na opracowane produkty,
  • Badania w zakresie systemów spoiwowych i inicjacyjnych,
  • Badania w zakresie funkcjonalnych wykończeń powierzchni,
  • Funkcjonalny środek do wykańczania powierzchni kamienia utwardzanego TS protection – Sitech 31 G,
  • Opracowane produkty z wprowadzeniem na rynek światowy Crystal Absolute White, Crystal Arctic, Venetian Galaxy, Brilliant White, Brilliant Black, Harmonia Sierra, Harmonia Altay, Harmonia Dolomites, Harmonia Velasco, Harmonia Yosemite, Harmonia Highlands, Taurus Black,
  • Nowa baza surowcowa z krajowych źródeł itd.