Współpraca

Program wsparcia VaV TIP 2009

Czas trwania: 2009 – 2012
Podmiot udzielający wsparcia: Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej
Projekt: Konglomerat kamienny i funkcjonalne wykończenia jego powierzchni
Partnerzy projektu: Technistone, a.s. & Centrum organické chemie s.r.o. Pardubice & Vysoká Škola Chemickotechnologická Praha

Wyniki projektu:

 • Wzór użytkowy na opracowane produkty,
 • Badania w zakresie systemów spoiwowych i inicjacyjnych,
  Badania w zakresie funkcjonalnych wykończeń powierzchni,
 • Funkcjonalny środek do wykańczania powierzchni konglomeratu kamiennego TS protection – Sitech 31 G,
 • Opracowane produkty, wprowadzone na światowy rynek Crystal Absolute White, Crystal Arctic, Venetian Galaxy, Brilliant White, Brilliant Black, Harmonia Sierra, Harmonia Altay, Harmonia Dolomites, Harmonia Velasco, Harmonia Yosemite, Harmonia Highlands, Taurus Black,
 • Nowa baza surowcowa z krajowych źródeł, itd

Współpracujemy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Innowacje w zakresie technologii dla opracowanych produktów i procesów w firmie Technistone a.s., Hradec Králové, w celu zwiększenia konkurencyjności oraz zdolności eksportowych.

Współfinansowany ze środków UE.

Głównym celem projektu jest efektywna i przemyślana realizacja zaprojektowanych innowacji procesowych i produktowych, pozwalających na realizację nowych wymagań klientów z zachowaniem wysokiej jakości, jak również na wzmocnienie pozycji Technistone a.s. na rynku lokalnym, europejskim i światowym.

Projekt został zrealizowany w latach 2015 - 2018

 • Całkowite koszty projektu 93,8 mln CZK
 • W tym koszty kwalifikowane 87,5 mln CZK
 • Planowana dotacja 30,6 mln CZK

Projekt jest nastawiony na innowacje w zakresie:

 • Konglomerat kamienny jako alternatywa dla problematycznych naturalnych źródeł lokalnych
 • Konglomerat kamienny z unikatową „detrytyczną” strukturą podobną do skał węglanowych
 • Konglomerat kamienny o strukturze betonu i wyglądzie "Concrete look"
 • Innowacje procesowe udoskonalające jakość konglomeratu kamiennego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Oszczędność energii na terenie zakładu firmy Technistone, a.s.

Współfinansowany ze środków UE.

Głównym celem projektu jest efektywna i przemyślana realizacja zaprojektowanych rozwiązań w zakresie redukcji obciążenia energetycznego w procesach produkcyjnych w zakładzie Technistone, a.s. z pozytywnym i długofalowym wpływem na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Numer projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0012026

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wzrost Konkurencyjności

Projekt jest realizowany w latach 2017 - 2020

Całkowite koszty kwalifikowane projektu 65,7 mln CZK

Planowana dotacja z funduszy strukturalnych 19,7 mln CZK

Projekt skupia się na działaniach mających na celu redukcję energochłonności procesów produkcyjnych w ramach:

 • Redukcji kosztów transportu oraz przygotowania surowca do obróbki
 • Zwiększenia efektywności produkcji sprężonego powietrza, w tym rekuperacji ciepła odpadowego
 • Zwiększenia efektywności oczyszczania ścieków i wód odpadowych
 • Modernizacji przestarzałych systemów oświetlenia

Zaplanuj własną przestrzeń

Czy chcesz wiedzieć, jak TechniStone® może wyglądać w Twojej kuchni, salonie, łazience czy gdziekolwiek indziej? Wypróbuj nasz wizualizator, aby uzyskać lepszy pomysł wykorzystania TechniStone®.

Wypróbuj Visualizer