Technistone - produkcja przyjazna dla środowiska

Produkty frmy Technistone to nie tylko synonim najwyższej jakości. Ich produkcja jest również przyjazna dla środowiska.  Posiadamy już kilka „zielonych certyfikatów“, a w przyszłości chcemy jeszcze zwiększyć ich liczbę.

Konglomerat kamienny Technistone® zawiera ponad 90% naturalnych komponentów! Jest wyprodukowany z materiałów obojętnych (granulatów – kruszony granit, kwarc, lustra, itd.), materiałów wypełniających (bardzo drobno mielony surowiec kwarcowy), materiałów wiążących (żywica poliestrowa) oraz kolorowych pigmentów o charakterze nieorganicznym.

Surowce wtórne

Część produktów Technistone® składa się w 20% - 70% z surowców wtórnych. To wkład Technistone w proces recyklinguodpadów produkowanych przez innych producentów. Jak to działa? Materiał uzyskany z kruszenia i przesiewania w procesie recyklingu odłamków luster i szkła jest wtórnie wykorzystywany przy mieszaniu pigmentów jako ich nośnik. Wszystkie materiały opakowaniowe są również w najwyższym stopniu przyjazne dla środowiska - są to kartony i PE wykonane w 100% z surowców wtórnych.

 

Czyste powietrze

Firma Technistone dba również o czyste powietrze! Funkcjonuje ścisły system kontroli spalania uwolnionego styrenu (żywica poliestrowa używana jako spoiwo jest rozpuszczona w styrenie), który jest kontrolowany przez właściwe organy zgodnie z normami europejskimi. W każdej hali produkcyjnej są zainstalowane wydajne odpylacze, wykorzystywane na przykład w procesie kruszenia granitu.


Cały proces produkcyjny spełnia wymogi rozporządzenia Komisji Europejskiej ds. Środowiska: Dyrektywy 91/962/EWG, 96/62/WE i 2000/76/WE.


 

Oczyszczanie ścieków i recykling odpadów

 

Ekologiczny sposób produkcji to dla nas priorytet, dlatego nie zapominamy też o ochronie zbiorników wodnych. Przekonajcie się Państwo sami:

Aż 95% ścieków z całego zakładu jest starannie przefiltrowanych i wykorzystanych ponownie w procesie produkcyjnym.

100% substancji przeznaczonych do separacji jest w Technistone poddawanych procesowi recyklingu z zerowym odpadem.

70% rozpuszczalników jest poddawanych procesowi recyklingu w Technistone. Reszta jest starannie sortowana, sklasyfikowana i przekazana do likwidacji specjalistycznym firmom.

50% olejów stosowanych w Technistone podlega recyklingowi. Reszta jest starannie sortowana, sklasyfikowana i przekazana do likwidacji specjalistycznym firmom.

Politykę ochrony środowiska naturalnego prowadzimy również na poziomie współpracy regionalnej. Osady ściekowe przekazujemy lokalnemu producentowi, który wykorzystuje je jako surowiec do produkcji cegieł budowlanych.

Hale produkcyjne, zainstalowana technologia i cały proces produkcyjny zostały przed uruchomieniem poddane należytej weryfikacji i zatwierdzeniu zgodnie z europejskimi normami EIA (Environmental Impact Assessment). Wszystkie procesy produkcyjne Technistone są regularnie kontrolowane przez organy nadzorcze czeskiego Ministerstwa Środowiska.

 

„Zielone” certyfikaty Technistone

Ochrona środowiska naturalnego jest w ostatnich latach sprawą priorytetową dla firmy Technistone. Potwierdzają to liczne normy, które spełniają nasze produkty, oraz certyfikaty, które uzyskaliśmy. Dziś, gdy tak modne jest ekologiczne podejście, my możemy śmiało powiedzieć, że surowce wtórne stosujemy już niemal 20 lat. Jesteśmy jednak świadomi odpowiedzialności, jaką mamy wobec naszej planety, dlatego ciągle zwiększamy liczbę produktów wykonanych z surowców wtórnych, doskonaląc jednocześnie ich jakość. 

Gwarancję „zielonego” produktu chcemy dać również naszym klientom, dlatego uzyskaliśmy 2 prestiżowe „zielone” certyfikaty:

  • SCS Global Services - Indoor Advantage Gold
  • SCS Global Services - Recycled content NSF

Produkty Technistone spełniają normy Zdrowotnej Deklaracji Produktu (ang. Health Product Declaration, HPD), która wymaga pełnego ujawnienia zawartości potencjalnie niebezpiecznych substancji w produkcie a następnie porównania ich z substancjami z list „niebezpiecznych” substancji publikowanych przez poszczególne władze krajowe i stowarzyszenia naukowe. 

 

SCS Global Services - Indoor Advantage Gold

Produkty Technistone nie uwalniają żadnych substancji, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Technistone był weryfikowany zgodnie z wymogami norm CA 01350 a ANSI/BIFMA M7, nasze materiały spełniają więc te najbardziej surowe normy i kryteria. 

Więcej na SCS Global Services.

 

SCS Global Services - Recycled Content

Certyfikat ten dotyczy tylko wybranych produktów TechniStone®które są certyfikowane i klasyfikowane do jednej z 4 kategorii w zależności od zawartości składników wtórnych w produkcie. W 2017 roku firma Technistone miała w swojej ofercie 26 produktów spełniających minimum 20%, 30%, 40% lub 70% surowców wtórnych w produkcie. 

 

 

Więcej na SCS Global Services.

 

 

 

 

 

Ekonomiczne, ekologiczne, eleganckie

Ekologia i ochrona środowiska są obecnie ważnym i często podejmowanym w dyskusjach zagadnieniem, dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzyć portfolio TechniStone® o ofertę kolorów Eco. Ekologiczne i bardzo korzystne cenowo produkty z kolekcji Elegance charakteryzują się średnio grubą strukturą i ziemistymi kolorami w odcieniach bieli, szarości i beżu. Produkty uzyskały certyfikat firmy SCS Global Services, zawartość surowca wtórnego w produkcie wynosi minimum 30%. W zakładce Przegląd kolorów można je znaleźć pod nazwą Elegance Eco Nev (z włoskiego neve, śnieg), Elegance Eco Zen, (ziemiste odcienie), Elegance Eco Ash (ash = popiół).

 

System certyfikacji LEED

System certyfikacji LEED (Leadership in Energy Environmental Design) zapewnia narzędzia do niezależnej weryfikacji, czy budynek lub kompleks budynków został zaprojektowany i zbudowany przy zastosowaniu rozwiązań służących spełnieniu wysokich wymogów kluczowych dla zdrowia ludzi i ochrony środowiska, takich jak zrównoważona budowa budynku, efektywne wykorzystanie zasobów wodnych i energii, wybór odpowiednich materiałów i jakość środowiska wewnętrznego. Ocena LEED jest oparta na 110-punktowym systemie punktowym. Poszczególne punkty są przyznawane z uwzględnieniem potencjalnych skutków dla środowiska.

 

Konglomerat kamienny TechniStone® oferuje klientom uzyskanie punktów LEED na 3 sposoby:

 

Building Product Disclosure & Optimization - Sourcing of Raw materials

  • Materiały TechniStone® mogą zawierać od 20% do 70% surowców wtórnych.

Building Product Disclosure & Optimization - Material Ingredients

  • Technistone spełnia normęHealth Product Declaration (HPD), która wymaga pełnego ujawnienia zawartości potencjalnie niebezpiecznych substancji w produkcie a następnie porównania ich z substancjami z list „niebezpiecznych” substancji publikowanych przez poszczególne władze krajowe i stowarzyszenia naukowe. 

Low-Emitting Materials 

  • ​Technistone posiada certyfikat SCS Global Services - Indoor Advantage Gold. Produkty Technistone nie uwalniają żadnych substancji, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość powietrza w zamkniętych pomieszczeniach.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw nam swój adres e-mail, a wyślemy Ci wiadomości ze świata Technistone. Wysyłając adres e-mail, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Wysyłając adres e-mail, zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych