Spolupráce & Programy

Výtvarnice Gordana je člověk, který vtiskl sklu svou duši. Již 20 let tvoří díla Gordana Glass®, která jsou výjimečná designem i provedením. Techniku lehaného skla přivedla k dokonalosti i pečlivým výběrem drahých kovů, které do svých děl přidává, nejčastěji zlato a platinu. Dalo by se říct, že se díky tomu stala průkopnicí v oboru.

 

Propojení s kamenem TechniStone® dalo její práci další rozměr a nové možnosti. Koncept The Spirit of Glass & Beau­ty in Stone realizovala přímo ve svém bratislavském ateliéru, který změnil tvář k nepoznání a stal se sku­tečnou mekkou art designu.

 

Program podpory VaV TIP 2009

Trvání: 2009 – 2012
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Projekt: Tvrzený kámen a jeho funkcionální povrchové úpravy
Partneři projektu: Technistone, a.s. & Centrum organické chemie s.r.o. Pardubice & Vysoká Škola Chemickotechnologická Praha

Výstupy projektu:

 • Užitný vzor pro vyvinuté výrobky,
 • Výzkum v oblasti pojivových a iniciačních systémů,
 • Výzkum v oblasti funkcionálních povrchových úprav,
 • Funkční prostředek pro povrchovou úpravu tvrzeného kamene TS protection – Sitech 31 G,
 • Vyvinuté výrobky s uvedením na celosvětový trh Crystal Absolute White, Crystal Arctic, Venetian Galaxy, Brilliant White, Brilliant Black, Harmonia Sierra, Harmonia Altay, Harmonia Dolomites, Harmonia Velasco, Harmonia Yosemite, Harmonia Highlands, Taurus Black,
 • Nová surovinová základna z tuzemských zdrojů atd.

Evropský fond pro regionální rozvoj - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Inovace technologií pro vyvinuté produkty a procesy v Technistone a.s., Hradec Králové, ke zvýšení konkurenceschopnosti a exportní výkonnosti.

Je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je úspěšná a efektivní realizace navržených procesních a produktových inovací, umožňujících s vysokou kvalitou plnit nové požadavky zákazníků a posílit celkovou pozici Technistone, a.s. na domácím, evropském i světovém trhu.

Projekt je realizován v letech 2015 - 2018

 • Celkové náklady projektu 93,8 mil. Kč
 • Z toho způsobilé výdaje 87,5 mil. Kč
 • Plánované dotace 30,6 mil. Kč

Projekt je zaměřený na Inovace v oblastech:

 • Tvrzený kámen jako náhrada problematických lokálních přírodních zdrojů
 • Tvrzený kámen s unikátní "detrickou" strukturou podobnou karbonátovým horninám
 • Tvrzený kámen se strukturou betonu a vzhledem "Concrete look"
 • Procesní inovace zlepšující kvalitu tvrzeného kamene

Evropský fond pro regionální rozvoj - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Úspory energií v areálu společnosti Technistone, a.s.

Hlavním cílem projektu je úspěšná a efektivní realizace navržených opatření v oblasti snižování energetické náročnosti výrobních procesů v Technistone, a.s., s pozitivním druhotným dopadem na snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Projekt číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0012026

v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Projekt je realizován v letech 2017 - 2020

Celkové způsobilé výdaje projektu 65,7 mil. Kč

Plánovaná dotace ze strukturálních fondů 19,7 mil. Kč

Projekt je zaměřený na opatření ke snižování energetické náročnosti výrobních procesů v oblastech:

 • Snížení nákladů na transport a přípravu surovin pro zpracování
 • Zvýšení efektivity výroby stlačeného vzduchu, včetně rekuperace odpadního tepla
 • Zvýšení efektivity čištění technologických a odpadních vod
 • Rekonstrukce zastaralých osvětlovacích soustav

Naplánujte si svůj prostor

Chcete vědět, jak by mohl materiál TechniStone® vypadat ve vaší kuchyni, obývacím pokoji, koupelně nebo kdekoli jinde? Vyzkoušejte náš vizualizér ať si uděláte lepší představu o využití materiálu TechniStone®.

vyzkoušet vizualizér