Spolupracujeme

Sax-uun

Kamenictví Sax-uun patří k předním certifikovaným zpracovatelům materiálu TechniStone® na Slovensku. Díky dlouholetým zkušenostem v oboru jsou schopni zajistit rychlé a efektivní řešení zakázky na míru dle přání zákazníka. Kromě kuchyňských pracovních desek nabízí výrobky z tvrzeného kamene i do ostatních prostor interiéru.

 

DesignStone​

DesignStone je slovenský zpracovatel materiálu TechniStone® se sídlem nedaleko Trenčína. Při realizaci projektu nabízí odborné poradenství, kvalitní servis a profesionální zpracování. Specializují se na výrobu kuchyňských pracovních desek a díky vysoké výrobní kapacitě si mohou dovolit realizovat i rozsáhlé projekty.  

 

Bartfay®​

Dlouholetým partnerem a zpracovatelem materiálu TechniStone® na Slovensku je i kamenictví Bartfay s.r.o. Rodinná firma funguje již od roku 1990, za sebou má velké množství úspěšných realizací a pravidelně se svoji prací prezentuje i na populárních veletrzích a v televizních pořadech.

Projekty Technistone

Program podpory VaV TIP 2009

Trvání: 2009 – 2012
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Projekt: Tvrzený kámen a jeho funkcionální povrchové úpravy
Partneři projektu: Technistone, a.s. & Centrum organické chemie s.r.o. Pardubice & Vysoká Škola Chemickotechnologická Praha

Výstupy projektu:

 • Užitný vzor pro vyvinuté výrobky,
 • Výzkum v oblasti pojivových a iniciačních systémů,
 • Výzkum v oblasti funkcionálních povrchových úprav,
 • Funkční prostředek pro povrchovou úpravu tvrzeného kamene TS protection – Sitech 31 G,
 • Vyvinuté výrobky s uvedením na celosvětový trh Crystal Absolute White, Crystal Arctic, Venetian Galaxy, Brilliant White, Brilliant Black, Harmonia Sierra, Harmonia Altay, Harmonia Dolomites, Harmonia Velasco, Harmonia Yosemite, Harmonia Highlands, Taurus Black,
 • Nová surovinová základna z tuzemských zdrojů atd.

         

 

Evropský fond pro regionální rozvoj - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Inovace technologií pro vyvinuté produkty a procesy v Technistone a.s., Hradec Králové, ke zvýšení konkurenceschopnosti a exportní výkonnosti. 

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je úspěšná a efektivní realizace navržených procesních a produktových inovací, umožňujících s vysokou kvalitou plnit nové požadavky zákazníků a posílit celkovou pozici Technistone, a.s. na domácím, evropském i světovém trhu. OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt je realizován v letech 2015 - 2018

 • Celkové náklady projektu   93,8 mil. Kč
 • Z toho způsobilé výdaje     87,5 mil. Kč
 • Plánované dotace              30,6 mil. Kč

Projekt je zaměřený na Inovace v oblastech:

 • Tvrzený kámen jako náhrada problematických lokálních přírodních zdrojůMinisterstvo průmyslu a obchodu
 • Tvrzený kámen s unikátní "detrickou" strukturou podobnou karbonátovým horninám
 • Tvrzený kámen se strukturou betonu a vzhledem "Concrete look"
 • Procesní inovace zlepšující kvalitu tvrzeného kamene

 

Evropský fond pro regionální rozvoj - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost -

Úspory energií v areálu společnosti Technistone, a.s.

Hlavním cílem projektu je úspěšná a efektivní realizace navržených opatření v oblasti snižování energetické náročnosti výrobních procesů v Technistone, a.s., s pozitivním druhotným dopadem na snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší.

 

Projekt číslo:  CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0012026

v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Projekt je realizován v letech 2017 - 2020

Celkové způsobilé výdaje projektu             65,7 mil. Kč

Plánovaná dotace ze strukturálních fondů           19,7 mil. Kč

 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Projekt je zaměřený na opatření ke snižování energetické náročnosti výrobních procesů v oblastech:

 • Snížení nákladů na transport a přípravu surovin pro zpracování
 • Zvýšení efektivity výroby stlačeného vzduchu, včetně rekuperace odpadního tepla
 • Zvýšení efektivity čištění technologických a odpadních vod
 • Rekonstrukce zastaralých osvětlovacích soustav

 

 

Spolupracujeme