Site consultant Offline

Zanechte nám zprávu

Technické informace o Technistone®

Výroba Technistone®

Technologie BRETON - vysoce kvalitní technologie pro zpracování kamene 

 • Současná výrobní kapacita je více než 55,000 m2 za měsíc, během roku 2016 zvýšení na 80,000 m2 za měsíc
 • 95 % veškeré produkce je určeno pro vývoz
 • Technistone je pravidelně certifikován podle normy ISO 9001

 

Stáhněte si našeho Průvodce správného zpracování materiálu Technistone®. 

Složení produktu

 • Pečlivě vybrané a vysoce kvalitní suroviny jsou nezbytné pro výrobu umělého kamene Technistone®
 • Technistone používá 4 primárních surovin  - pryskyřice, plnivo, granuláty a pigmenty
 • Jedná se o vysoce kvalitní neporézní, kompozitní materiál vytvoření z tvrdých, anorganických, leštitelných granulátů.
 • Výrobky mají hladký vysoce odolný povrch v různých tloušťkách i velikostech.

Složení quartz povrchů

 • 90 % z přírodních surovin –drcený křemen, zrcadla, sklo a žula 
 • 10 % z technologických vylepšení - (pryskyřice, barevné pigmenty a aditiva)

 

 

Testování produktu

Fyzicko-mechanické vlastnosti výrobku

Fyzikálně – mechanické vlastnosti výrobku musí vyhovovat základním technickým požadavkům uvedeným v tabulkách níže. Zkoušky se provádějí na opracovaném výrobku, nejdříve po 24 hodinách od výroby polotovaru. (Požadavky pro nasákavost platí při stupni opracování povrchu: leštění, požadavek na pevnost v tahu za ohybu platí pro tloušťku zkušebního vzorku 10 mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmezí hodnot odpovídá nejnižšímu a nejvyššímu dosaženému výsledku v rámci všech výrobků v příslušné výrobní skupině průměrná hodnota neodpovídá průměru z rozmezí hodnot, ale průměru výsledků všech výrobků v příslušné výrobní skupině.

 

Dlažba z materiálu Technistone®

Ze základního rozměru výrobku (deskoviny) se mohou řezat další prvky tzv. formáty (dlaždice). Základní rozměry formátů jsou 30 x 30 cm, 60 x 30 cm, 60 x 60 cm. Výrobky lze vyrábět v tloušťkách od 10 do 30 mm, standardní tloušťky činí 10, 12 a 30 mm.

Maximální povolené tolerance vycházejí z ČSN EN 15285 Umělý kámen - Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití).

Tolerance tloušťky:  Maximální povolená tolerance vychází z ČSN EN 15285 Umělý kámen - Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití) a způsob měření vychází z ČSN EN 14617-16 Umělý kámen – Zkušební metody – Část 16: Stanovení rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek Tolerance: + 0,7 mm / - 0,7 mm ze základní tloušťky deskoviny. Základní tloušťka deskoviny s povrchovou úpravou lesk, broušení, antique, matt, ardesia je 10 mm, 12 mm, 20 mm nebo 30 mm. Základní tloušťka deskoviny s povrchovou úpravou brašování a anticato je 19,2 mm nebo 29,2 mm.

 


Testování produktu dle Evropských standardů (EN)

 • ČSN EN 14617-1 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti
 • ČSN EN 14617-2 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu
 • ČSN EN 14617-4 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu
 • ČSN EN 14617-5 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti
 • ČSN EN 14617-6 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku
 • ČSN EN 14617-10 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 10: Stanovení chemické odolnosti
 • ČSN EN 14617-11 - Umělý kámen - Zkušební metody - Část 11: Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti
 • ČSN EN 13501-1 Hořlavost
 • ČSN 725191 a P CEN/TS 16165 Protiskluznost

 

Další výsledky měření fyzikálně–mechanických, hygienických a požárních vlastností výrobku

Níže uvedené zkoušky byly prováděny v certifikovaných zkušebních laboratořích nebo v podnikové laboratoři Technistone. U každé souhrnné tabulky je uváděn zdroj měření. V případě potřeby je možno vyžádat aktuální výsledky u distributora, či dodavatele.
 

 

 

 

Požárně technické charakteristiky výrobku Stanovení dle norem ČSN a EN

Zdroj: Pavus a.s., Požárně technická laboratoř Praha, CSI Praha

* platí pro výrobky: Crystal Absolute White, Crystal Polar White, Harmonia Blanca, Harmonia Merida, výrobky řady Noble.

** platí pro všechny výrobky kromě výrobků: Crystal Absolute White, Crystal Polar White, Harmonia Blanca, Harmonia Merida, výrobky řady Noble.
 

Hygienické vlastnosti výrobku

Státní zdravotní ústav České republiky, Centrum zdraví a životních podmínek, vydal na základě odborného posouzení Osvědčení o zdravotní nezávadnosti výrobku Technistone® .

Výrobek byl certifikován organizací NSF International s výsledkem: výrobek odpovídá Standardu 51 NSF/ANSI – Food equipment materials, Solid surfaces for Splash zone.

Státní zdravotní ústav České republiky provedl laboratorní expertízu odolnosti leštěného materiálu Technistone® vůči dezinfekčním a čistícím roztokům používaných ve zdravotnictví a komunálni oblasti; materiál Technistone® těmto prostředkům odolává.
 

Certifikáty

Vhodnost použití v interiéru a pro styk s potravinami (netýká se TS EXTERIOR)

 

 

Chcete vědět víc?

Odebírejte náš newsletter!