Zelené Vánoce

Zelená je symbolem Vánoc, barvou vánočního stromku, kolem kterého se celé to vánoční veselí odehrává.

Pro nás má ale symbolika zelených Vánoc ještě další význam – poselství v podobě kroků pro zkvalitnění životního prostředí. Řídíme se heslem, že i malá změna jednoho člověka udělá v globálním měřítku mnoho a proto:

  • pro výrobu desek v maximální možné míře využíváme lokální zdroje vstupních materiálů,
  • vybrané produkty vyrábíme s využitím vysokého podílu recyklovaných surovin.
  • recyklaci zohledňujeme i v dalších dílčích činnostech (opětovné využití odpadních vod, nebo druhotné zpracování odpadu z výroby).

Nezapomínáme ani na třídění bioodpadu, eliminaci plastů nebo filtraci pitné vody. Proto chceme našim partnerům předat kus této myšlenky a být inspirací.  Malé krůčky na cestě k udržitelnosti můžou být zásadní pro budoucnost naší planety.