Z celkového objemu surovin pro výrobu materiálu Technistone® v loňském roce pocházelo 45 % z Česka

V Česku máme známé přísloví: „Co je doma, to se počítá“. V Technistone se snažíme pracovat s lokálními surovinami v maximální možné míře, čímž snižujeme emisní stopu spojenou s přepravou surovin a celkové náklady na jejich dovoz. Díky tomu jsou například výrobky z řad Essential či Terazzo  cenově dostupnější. Dalším environmentálním záměrem Technistone je podpora cirkulární ekonomiky a využívání recyklovaných surovin (např. výrobky řady Starlight a Essential). Přečtěte si, jaké další kroky podnikáme pro to, aby byla naše činnost co nejvíc šetrná k životnímu prostředí.

 

Odpady - životní prostředí