Výrobce tvrzeného kamene Technistone investuje 22 milionů do ČOV. Vyčistí tak měsíčně objem vody hradeckého Stříbrného rybníka a za rok pak půlku objemu Máchova jezera

Společnost Technistone investuje v hlavním výrobním závodě v Hradci Králové do čističky odpadních vod 22 milionů korun. Investice souvisí s modernizací lisovacích a finalizačních linek.  V letošním roce byla navýšena kapacita ČOV o 100 m3 za hodinu na průtok 350 kubických metrů za hodinu. Čistička denně přečerpá až 8 400 m3 vody. Za měsíc to pak činí 260 400 m3 vody, což odpovídá objemu nedalekého hradeckého Stříbrného rybníka. Za rok pak společnost Technistone vyčistí až „půlku“ Máchova jezera.  „Vody a celkově ekologie si ve společnosti Technistone vážíme. Voda je potřeba k výrobě tvrzeného kamene. I proto čistička odpadních vod čistí vodu z celého hradeckého areálu, včetně administrativní budovy.  Pročistíme zhruba 95% veškeré použité vody. Zbylá voda zůstává v odpadních kalech, ze kterých vyrábějí jiné regionální firmy stavební cihly a cement. Ročně do ekologie investujeme miliony korun“, říká investiční ředitel  Techistone Tomáš Duda. Celkové investice společnosti do hradeckého závodu jsou v posledních dvou letech 400 milionů korun.

95% odpadních vod je znovu pročištěno a vráceno do oběhu

Společnost Technistone v letošním roce dokončila modernizaci nových výrobních linek, od kterých si slibuje dvojnásobné zvýšení kapacity a produkci inovativních výrobků. Tyto změny doprovázelo také navýšení kapacit  čističky odpadních vod. V letošním roce o 100 m3 za hodinu, v příštím roce o dalších 100 na celkový průtok 450 kubických metrů za hodinu. Plánovaná je investice až do výše 22 milionů korun. Více než 95% odpadních vod z celého závodu v Hradci Králové je tak pečlivě pročištěno a vráceno zpět do výrobního procesu. Zbylých nepročištěných 5% vody tvoří především odpadní kaly. Kaly jsou předávány regionálním výrobcům, které je používají jako surovinu pro výrobu stavebních cihel a cementu.

Ekologizace ve výrobním závodě Technistone

Cílem ekologického zaměření v provozním závodě Technistone je zlepšení pracovních podmínek a prostředí, a zároveň plnění legislativních podmínek na ochranu ovzduší a ekologie. I proto společnost ročně investuje do ekologie a recyklace materiálů v hlavním závodě v Hradci Králové několik milionů korun. Celkově se společnost snaží, aby výroba byla šetrná k životnímu prostředí. Produkty TechniStone splňují striktní evropské i americké normy, jsou deklarovány několika „zelenými certifikáty“, více než třetina portfolia produktů využívá recyklované suroviny. Podíl recyklovaných složek v rozmezí 20 -70% je především v podobě recyklovaného skla a zrcadlových střepů. Technistone maximálně využívá suroviny z lokálních zdrojů pro snížení negativních dopadů na přírodu způsobených dopravou. 100% látek určených k separaci je v Technistone recyklováno s nulovým odpadem. Následně je recyklováno 70% rozpouštědel a 50% olejů.  Zbytky jsou pečlivě vytříděny, sledovány, zařazeny a předány k likvidaci speciálním firmám. Společnost budováním vlastních distribučních skladů napomáhá snížit i tolik diskutovatelnou kamionovou a lodní dopravu. Technistone si plně uvědomuje, že celkově roste počet lidí, pro které je důležité, aby se jejich zaměstnavatel nebo dodavatel choval odpovědně. Odpovědné chování hraje pak i větší roli při nákupních rozhodnutích. Pro Technistone je to další motivace vůči svým zákazníkům, ale i občanům města Hradce Králové, ve kterém společnost působí.

Výhody tvrzeného kamene spočívají v ekologické i ekonomické udržitelnosti

Výhodou tvrzeného kamene, oproti přírodním materiálům, je jeho vysoká mechanická odolnost, nenasákavost, barevná celistvost a v neposlední řadě možnost výběru z široké škály odstínů. Tvrzený kámen tak díky svým vlastnostem může plně nahradit přírodní materiál, a v mnohých případech je i výrazně levnější. Proto po něm poptávka neustále roste. Hlavně kvůli zmíněné odolnosti je produkt posuzován i z hlediska ekologické udržitelnosti. Deska je odolná vůči každodennímu používání a vydrží tak několik desítek let v nezměněném vzhledu. Dalo by se říci, že deska je investicí pro několik generací. V pohledu ekologické a ekonomické udržitelnosti tak splňuje obé.

Naplánujte si svůj prostor

Chcete vědět, jak by mohl materiál Technistone® vypadat ve vaší kuchyni, obývacím pokoji, koupelně nebo kdekoli jinde? Vyzkoušejte náš vizualizér ať si uděláte lepší představu o využití materiálu Technistone®.

VYZKOUŠET VIZUALIZÉR

Prozkoumejte rozšířenou realitu Technistone

Připojte se k digitálnímu světu Technistone a vytvořte kolem sebe novou realitu! Objevte nové možnosti využití materiálu TechniStone® s naší novou aplikací Technistone AR. Stáhněte si zdarma na App Store a Google Play!

Podporovaná zařízení pro aplikaci Technistone AR zde

Více o aplikaci AR