Václav Novák - „Firmy neumírají na špatné hospodářské výsledky, ale nedostatek peněz“

Během života udělal 3 skvělá rozhodnutí: Emigroval, vystudoval business, vrátil se do ČR. Václav Novák ze společnosti M. L. Moran je špičkovým krizovým manažerem, který se podílel na záchraně ČSA, restrukturalizaci holdingu Vítkovice a v době krize vyvedl z problémů také společnost Technistone.

Právě na téma krizového managementu přednášel toto pondělí na Fakultě informatiky a manegementu na UHK, s kterou především dlouholeté přátelství s jejím děkanem. Přednáška na téma „Strategie není nukleární medicína“ přilákala desítky studentů, z nichž většina překvapeně naslouchala svéráznému humoru člověka, který si uvědomil, že nejlepší cesta, jak se v Česku prosadit je jít do firem, kterým se nedaří.