Technistone na SEEBBE 2016

Ve dnech 19. – 23. dubna 2016 se ve spolupráci s agenturou CzechTrade budeme účastnit stavebního veletrhu SEEBBE 2016, který se koná v hlavním městě Srbska – Bělohradě. Stavební veletrh patří k největším v regionu a má značný přesah i do ostatních republik bývalé Jugoslávie. Účast na tomto veletrhu je jedním z důležitých kroků k proniknutí do teritoria Srbska i do celého západního Balkánu, nalezení nových odběratelů a uplatnění našich výrobků na trhu Srbska.