Technistone jako příklad úspěšného exportéra v Mexiku

Seminář s názvem "Exportní příležitosti v Mexiku" uspořádalo Ministerstvo zahraničních věcí 31. března. Proč byl z pohledu Technistone tak zajímavý? V druhém bloku semináře vystoupil i Emil Ulrych z agentury CzechTrade, jež v Mexiku působí a pomáhá českým exportérům.

Během tohoto bloku byl zmíněk mezi úspěšnými firmami v oboru stavebnictví, které pronikly na tamní trh i Technistone a.s., což nás samozřejmě velice těší a jedná se o potvrzení našich snah a cílů na tamním trhu.