Irský distributor Technistone® firma Diorit získala vzácnou akreditaci Královského institutu architektů

Irský distributor Technistone® firma Diorit získala vzácnou akreditaci Královského institutu architektů Irska tzv. RIAI (Royal Institute of the Architects of Ireland). To znamená, že Diorite je jediným dodavatelem v Irsku, který je autorizován a akreditován jako pokytovatel kurzů CPD pro zpracovávání tvrzeného kamene. Účelem RIAI je dodržovat nejvyšší standardy v architektuře a poskytovat nestranné poradenství a informace pro architekty, designéry i stavební společnosti“.

Jsem hrdí, že s takovouto firmou můžeme spolupracovat a šířit tak profesionalitu a důvěru do světa architektury.