Daruj 450ml naděje

Technistone se jakožto královéhradecká firma připojila k akci Staň se prvodárcem pořádanou Nadačním fondem Naděje a Fakultní nemocnicí Hradec Králové.

Chtěli jsme touto cestou upozornit na důležitost dostatečných krevních zásob v nemocnicích a zároveň motivovat k dobrovolnému dárcovství. Akce se uskutečnila 13. 10. na Transfuzním oddělení FNHK, kde se prvodárci seznámili s postupy odběru.  Každý dárce za svůj statečný čin získal nejen odměnu (stravenka, proplacení jízdného, možnost daňového odpočtu a další), ale především dobrý pocit z pomoci pacientům, kteří krev potřebují ke svému uzdravení.
To je dostatečná satisfakce za pár desítek minut času a 450ml krve, nemyslíte?

Prvodárci - Fakultní nemocnice Hradec Králové